Özel dualar
 

BİR DİLEĞİ OLANIN OKUYACAĞI DUA

(Namazdan Sonra Okunur)

Kullarını bağışlayan ve onlara cömert olan Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Hamd, alemlerin Rabbı olan Allah'adır. Ya Rabbi; senin rahmetini, mağfiretinin büyüklüğünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bağışlanmamış günahımı bırakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbım…!

ÖZLÜ BİR DUA

Ya Rabbi!

Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ey diri olan!

Ey ebedi var olan!

Ey izzet ve ikram sahibi olan!

Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah'ım!

Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!

Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

Ya Rabbi!

Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et. 

 
 

YATAĞA UZANIRKEN

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) yatağına girdiği zaman elini (sağ elini) yanağının altına kordu. Sonra şöyle buyururdu:

"Allahumme kıni azabeke yevme teb'asu ibadeke"

"Allahım! Kullarını dirilteceği gün beni azabından koru"

(İbni Mace, hd: 3877)

 
 
 
 

SIKINTI SIRASINDA OKUNACAK DUA

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sıkıntı ve meşakkat olduğunda şu zikri yapardı:

"Halim, Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ben azametli Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih(noksanlıklardan tenzih) ederim. Ben yedi göğü Rabbı ve güzel Arş'ın Rabbı olan Allah'ı tesbih ederim."

(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace, hd: 3883)

 

YOLCULUKTAN DÖNÜŞTE OKUNACAK DUA

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tekdir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, ibadetimizde daimiz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah Teala vadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve tek başına (aleyhimize toplanmış olan) grupları dağıtmıştır.

 

UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Allahım; yüzümü sana çevirdim. Bütün işlerimi sana havale ettim. Bütün varlığımı sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına değil, ancak Sanadır ve Sendedir. Sığınışım ve yalvarışım Sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.

SIKINTILARA KARŞI OKUNACAK DUA

Esirgeyen ve bağışlayan. Ey esirgeyen, bağışlayan, koruyan ve seven Allah'ım. Bütün mahlûkatın kalplerini bana doğru çevir. Ey Cebrail, bütün ruhani , ulvi ve sufli tabakasının Rahman ve Rahim olan Allah'ın hakkı için onlara ,işittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakkı hürmetine, Melik hakkı hürmetine, arşı ala hakkı hürmetine duamızı kabul et ve bütün yaratılmışların kalplerini bana çevir.

 
 
 
 

ÖLÜM ANINDA SIKINTIDAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Ya Allah, ateşin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Kabrin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Zenginliğin fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum. Mesih Deccal'ın fitnesinden ve azabından sana sığınıyorum.

CENNET KAPISINI AÇAN DUA

Ya Allah, sen benim Rabbimsin. Senden gayrı hiçbir ilah yoktur. Ben senin kulunum, gücüm yettikçe senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. İşlediğim şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetlerini de, günahlarımı da itiraf ediyorum. Artık beni yarlığayıver. Şu bir gerçektir ki: günahları senden başka yarlığayacak yoktur.

Bu duanın faydası:

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu duayla ilgili şu müjdeyi vermiştir: "Bir kimse bu istiğfarı gece okur sabah olmadan önce vefat ederse veya sabah okuyup akşamdan önce ölecek olursa ona cennet vacip olur."

Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."
Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır."  (Buhari: 11/96)


 

Her Sabah Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır."  (Ebu Davud: 5067)


 

Her Akşam Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır."  (İbn Mace, Dua: 14)


 

Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin."  (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)


 

Yemekten Sonra Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."
Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun."  (Ebu Davud, At'ime:15)


 

Elbise Giyerken Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi."  (Tirmizi, deavat: 107)


 

Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):

 


Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç."  (Müslim, müsafirin:68)


 

Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):

 


Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru."  (Buhari, teheccüd: 25)


 

Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):

 


Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım."  (İbni Mace, Teharet: 9)


 

Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):

 


Okunuşu: "Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun."  (İbni Mace, taharet:10)


 

Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
Anlamı: "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum."  (tirmizi, deavat: 38)


 

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun."  (Ebu Nuaym)


 

Aynaya Bakarken Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir."  (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)


 

Aksırma Esnasında:


Aksıran kimsenin; "Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi, o'nu işiten kimsenin de: "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir.  (Buhari, Edep: 125)


 

Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

 


Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz."  (Zuhruf Suresi 13-14)


 

Eve Girerken Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna."
Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz."  (Ebu Davud, Edeb: 112)


 

Evden Çıkarken Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır."  (Tirmizi, deavat: 34)


 

Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

 


Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!"  (Buhari, Deavat: 7)


                                                          A M İ N


 

BELIRLI ZAMANLARDA OKUNAN DUALAR ( devami)

Öfkelendigi zaman okunacak dua: Allahümmegfir lî zenbi, ve ezhib gayze kalbi, ve ecirnî minesseytan.Anlami: Allahim! Günahimi bagisla, kalbimin kinini yok et ve beni seytan serrinden koru.Öfkelenen kimse: ''Euzu bi'llahi mine's-seytanirracim.'' ''Rahmetinden kogulmus sey-tanin serrinden Rahman ve rahim olan A1lah'a siginirun'' derse öfkesi geçer.

Gördügü bir sey hosuna gittigi zaman:   Masaellâh, La kuvvete illa billah.Anlami: Allah'in diledigi olur. Iyilik yapmak ve kötülüklerden korunmak ancak Allah'in yardimi iledir.camiye Girerken Okunacak Dua: Allahümmegfirlî zünûbî, veftah-lî ebvabe rahmetik.Anlami: Allahim: Günahlarimi bagisla, bana rahmet kapilarini aç.Camiden çikarken okunacak Dua:  Allahümmegfir lî zûnûbî, veftah lî ebvabe fadlik.Anlami: Allahim günahlarimi bagisla, bana lütuf ve fazilet kapilarini aç.Bir ise basliyacagi zaman: Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrinâ resedâ. Rabbi's-rahli sadri ve yessir lî emri.

An1ami: Ey Rabbimiz, katindan bize rahmet ver, ve bize isimizde dogruyu göster. Rabbim, Gögsümü aç ve isimi kolaylastir .Bir iste zorlukla karsilastigi zaman okunacak dua: Allahümme lâ sehle illâ mâ cealte sehlen, ve ente tec'alülhazne iza si'te sehlen.Anlami: Allahim. Senin kolay kildigindan baska kolaylik yok. Sen diledigin zaman çetin olani kolaylastirirsin. (isimi kolaylastir Allahim.)Hosuna gitmeyen bir seyde ugursuzluk düsüncesine kapildigi zaman okunacak dua:

Dinimiz, herhangi bir seyde ugursuzlugu kabul etmez. Bu sebeple müslüman hiç bir seyde ugursuzluga kapilmamalidir. Bununla beraber, böyle yanlis bir düsünceye kapilan kimse, bundan kurtulmak için su duayi okur:

Okunusu: Allahümme lâ ye'ti bi'l-hasenati illâ ente, ve lâ yezhebu bis-Seyyiati illâ ente ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.

Anlami: Allahim! Her türlü iyilik ancak sendendir. Bütün kötülükleri de ancak sen giderirsin. Ancak Allah'in, verdigi güç ve kuvvet sayesinde iyilik yapabilir, kötülüklerden korunabiliriz.Insanlardan korktugu zaman okunacak dua: Allâhümme Innâ nec'alûke fi nuhûrihim ve neûzü bike min surûrihim.Anlami: Allahim: Onlari sana havale eder ve kötülüklerinden sana siginirim.Tehlikeye düsünce okunacak dua: Bismillahirrahmanirrahim. velâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil-aliyyil azim.Anlami: Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla. Her türlü iyiligi yapmak ve bütün kötülüklerden korumak ancak Allah'in yardimi iledir.Her gün sabah ve aksam üç defa okunur: Bismi'llâhî'llezî lâ yedurru me-asmihî sey'ün fi'1-ardi ve lâ fi's-semâi ve hüve's-semîû'l-alim.Anlami: Allahin adiyla ki, onun adinin yaninda ne yeryüzünde, ne de gökte hiçbir sey zarar vermez. O, her seyi isiten ve her seyi bi-lendir .

Peygamberimiz (s.a.s.) Efendimiz buyuruyor ki: Kim bu duayi sabah ve aksam üçer defa okursa ona hiçbir sey zarar vermez:

Ayrica, aksam ve sabah üçer defa ''Kul huvellahu ehadl', ''Kul euzü birabbil-felak" ve "Kul euzü birabbinnas" surelerini okuyan kimse kötülüklerden korunmus olur.

Çocuk dogdugu zaman okunur:  Çocuk dünyaya gelince, sag kulagina ezan, sol kulagina ikamet okunur .

Peygamberimiz söyle buyurdu:

"Kimin bir çocugu dogar da onun sag kulagina ezan, sol kulagina ikamet okursa o çocuga seytan zarar vermez." (*)çocuklarin kötülüklerden korunmasi için okunacak dua: Uîzuküm bikelimatillahit-tam-meti min külli seytanin ve hammetin ve min külli aynin lâmmetin.Anlami: Allahin tam ve mübarek isimlerine siginarak sizi bütün seytanlardan, zehirli yaratiklardan ve kötü gözlerden onun korunmasina emanet ederim.

(*) Aliyyu'l-Kaari, Serhu Ayni'l-!lin, C 1, S. 179

 Ma1ina, aile ve çocuklarina her hangi bir afet dokunmamasi için okunacak dua: Masaellah, lâ kuvvete illâ billâh. Anlami: Allah'in diledigi olur. iyilik yapmak ve kötülüklerden korunmak ancak Allah'in yardimi iledir .Vesveseye mübtela olan kimse: Amennâ billâhi ve bi rusulih.

Anlami: Biz, Allah'a ve peygamberlerine iman ettik.

Abdest alirken, namaz kilarken ve Kur'an okurken kalbine vesvese gelen kimse, çokça ''La ilahe illellah'' derse vesveseden kurtulur .Borcu Ödemekte Güçlük çeken kimsenin okuyacagi Dua: Allâhummek-finî bi helâlike anharamike ve egninî bifadlike ammen Sivak.Anlami: Allahim! Beni haramdan sakindir, bana helalindan yeterli rizik ver, lütfü kereminle beni senden baskasina muhtaç eyleme.Sadaka verdigi zaman: Rabbena tekabbel minna, in-neke entes-semiu1-alim.Anlami: Ey Rabbimiz. Yaptigimizi kabul buyur , süphesiz ki sen, isiten ve bilensin.

yakinlarindan biri öldügü zaman okunur: Inna 1il1ahi ve Inna ileyhi raciûn. Allahümme Ecirnî fî musebeti ve ehliflî hayren minha.Anlami.: Biz Allah'tan geldik ve elbette O'na dönecegiz. Allahim musibetime karsilik beni mükafatlandir ve gidenin yerine hayirlisini ver.Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua: Esselâmü aleyküm ehled diyârîminel-mûminîn. Ve Innâ insa ellâhu biküm lahikûn. Es'elûllâhe lenâ ve lekümü'l âfiyeh.Anlami: "Allahin ralhmeti üzerinize olsun ey müminler yurdunun sakinleri. Bizler de insallah sizlere kavusacagiz. Allah'tan bizim ve sizin için afiyet dilerim."

Bundan sonra Kur'an-i Kerimden bildigi sûre ve ayetlerden okur ve sevabini ölülerin ruhuna bagislar .

Yemek duasi: Yemege besmele ile baslanir , yemek bitince su dua okunur:

Okunusu: Elhamdü lillâhil-lezî et'amenâ ve sekanâ ve ceâlenâ müslimin.

Anlami: Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan eyleyen Allaha hamdolsun.

Iftar duasi:  Aksamleyin orucunu açarken su dua okunur:

Okunusu: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve âlâ rizkike eftartü ve savmel'gadi min sehri ramazane neveytü fagfirlî ma kaddemtü ve ma ah-hartü.

Anlami: Allahim. Senin rizan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana itimat ettim, senin rizkinla orucumu açtim ve yarinki Ramazan orucuna da niyet ettim. Artik benim geçmis ve gelecek günahlarimi bagisla.

 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=