Yöremize has sözcükler
 

 

YÖREMİZE HAS SÖZCÜKLER
 
Açacak: Anahtar
Ağmamlamak:Dengeyi yitirmek
 Acer: Yeni
Anğ, Tunç:Tarla arasındaki sınır
 Andal: Derin su kanalı
Ark: Küçük su yolu
Alamaç:Hızlı yanan alev
Alaşa: Çok konuşan, olur olmaza
 burnunu sokan
Astar: Tavan
Aş: Çorba
Avrat: Kadın, eş
Baldırcan: Patlıcan
Fistan: Entari
Frek: Anahtar
Frengi: Büyük anahtar
 Fos: Boş,kof
Göbelek: Şapkalı mantar
Gülük: Hindi
Günücü: Kıskanç
Iramak: Gitmek, uzaklaşmak
Başangı: Yaramaz
Camadan: Yelek
Çalgı: Ahır süpürgesi
Çalma: Kibrit
Devramel: Ayçiçeği
Dımışkı: Kahve tepsisi
Dikme: Fidan
Dinelmek:Ayakta durmak
Ehdi: Çok bilmiş,kumaz
Elcek: Eldiven
Emmi: Amca
Enek: Çekirdek,ceviz, aşık oyununda elde bulunan sermaye
Mertlemek: Zıplamak
 Okralı: Urlu, çıbanlı 
Okuntu: Düğün ve nişana çağrı
Patçat: Tek, tük
 Püsen: Kırağı
Savak: Sar; aptal yada suyu döndürme arkı
 Sine: Yüz, Surat
Söğürme: Pirzola
İtilmiş: Kokmuş
İşlik: Mintan
Istar: Halı tezgahı
İviklemek: Köşe bucak aramak
Taptapı: Takunya
Pürçüklü:Havuç
Pantul: Pantolon
Keşik: Sıra, nöbet
Keskenmek: Elini kaldmp vuracakmış gibi yapmak
Kırmızı: Domates
Hereni: Tencere
Kubaşmak: Karşılıklı ödünçleşmek
 Melefe: Yorgan iç yüzü
Börtmek: Terlemek, haşlanmak
Şarlağan: Çağlayan
Şimşir: Sert, parlak olan şey
Taman: Hani var ya
Tatavı: Alelacele yapılan iş
Ütme: Kurumamış buğday başağını ateşte pişirme (Firik)
Şalak: Kelek, olgunlaşmamış kavun
Saka: Ceket
Şimdik: Şimdi
Maplak: Ateş küre ği
Muşamak: Pencere
Yelmek:Koşmak
Zaar:Herhalde
Zımık: Duvar altında suyun geçtiği delik
 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=